Cile projektu

Cílem projektu je praktická odborná příprava polských a českých studentů a žáků, kteří po ukončení studia zůstávají v pohraničí,využívají dovednosti v oblasti řízení energií a rozvoje nízkouhlí hospodářství, přičemž pracují pro firmy i samosprávy v pohraničí.

Projekt slouží ke zlepšování energetické bezpečnosti, kvality života a životního prostředí v pohraničí formou vzdělávacích akcí realizovaných při spolupráci partnerů z TRITIA, měst Cieszyn/Český Těšín a také energetickými firmami.

Klíčovým cílem projektu je specializovaná odborná příprava budoucích polských a českých pracovníků utvářejících rozvoj pohraničí, kteří budou vybaveni unikátními kompetencemi a dovednostmi týkajícími se energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství v podnicích, samosprávách a také jiných institucích, které mají vliv na rozvoj pohraničí.

Podrobné cíle projektu:

  • sjednocení nabídky vzdělávání na vybraných odborných školách a vysokých školách v pohraničí v rozsahu zohlednění problematiky energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství v jejich vzdělávacích programech, což umožní harmonický rozvoj odborných kompetencí v tomto oboru pro skupinu žáků a později studentů z pohraniční oblasti,
  • příprava a implementace interdisciplinárního programu vzdělávání studentů v obchodních a technických oborech, které je připraví k nástupu do zaměstnání na pozicích, které jsou spojeny s energetickou správou a rozvojem nízkoemisního hospodářství v subjektech působících v pohraničí,
  • vybavení skupiny polských a českých studentů vedoucího partnera a polského partnera unikátními kompetencemi a dovednostmi týkajícími se energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství v podnicích, samosprávách a jiných institucích v pohraničí,
  • inspirování žáků odborných škol k rozvoji svých odborných zájmů v oblasti energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství, což jim v budoucnosti vytvoří šanci na nalezení zaměstnání v pohraničí a v zajímavém a perspektivním oboru, bez nutnosti pracovní migrace mimo tento region,
  • zapojení do procesu odborného vzdělávání specializovaných pracovníků spravujících energie a rozvíjejících nízkoemisní hospodářství v pohraničí subjektů, které jsou zainteresovány rozvojem pohraničí: samospráv, podniků, nevládních organizací a jiných subjektů.