Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou jsou obyvatelé polsko-českého pohraničí:

  • Studenti vzdělávaní vedoucím českým partnerem, a polským partnerem, kteří se účastní pilotního vzdělávacího programu v oblasti energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství.
  • Žáci vybraných odborných škol spolupracující s českým partnerem, tj. TRIANON, kteří využívají projektu.
  • Učitelé odborných škol a akademičtí pracovníci, kteří rozvinou dovednosti týkající se odborného vzdělávání v oblasti energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství.
  • Samosprávy (města a obce), podnikatelé a jiné instituce a subjekty, např. TRITIA, které využívají spolupráce s partnery projektu v oblasti získávání pracovníků s kompetencemi v oboru energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství. S ohledem na tématiku projektu byly klíčové kroky zaměřeny na polské a české studenty.

Díky navázání kontaktů během studií se samosprávou a také dalšími subjekty znásobí své možnosti nalezení práce v tomto regionu. Důležité je včasné probuzení odborných zájmů, z čehož plyne zahrnutí žáků odborných škol do programu.

V projektu vzniknou trvalé vzdělávací mechanizmy, v nichž bude pokračovat vedoucí partner a polský partner a také s nimi spolupracující odborné školy TRIANON po ukončení projektu, proto je velmi důležité zahrnout do rozsahu projektu rovněž akademické pracovníky a pedagogy, kteří budou rozvíjet tuto problematiku během odborných aktivit v budoucnu.

Pro popularizaci vzdělávání v oblasti energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství byly do projektu zahrnuty kroky zaměřené na širokou skupinu žáků a studentů, kteří se mohou v budoucnu vzdělávat v tomto oboru. S ohledem na nutnost zajistit v pohraničí personál odpovídající potřebám zaměstnavatelů, byli k účasti na projektu přizváni rovněž zástupci lokálních samospráv, podnikatelů, institucí trhu práce a TRITIA.