Lista kursów


  • Wybrane elementy antropopresji (zawiera Wpływ energetyki na środowisko)
  • Podstawy prawne gospodarowania środowiskiem i energią
  • Ekonomiczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej (zawiera Finansowanie przedsięwzięć proefektywnościowych w energetyce i ochronie środowiska)
  • Odnawialne źródła energii – efektywność ekonomiczna i społeczna
  • Zarządzanie energią (zawiera audyty energetyczne i poprawę efektywności energetycznej)


  • Uwaga

    Celem zalogowania się do kursu należy użyć loginu oraz hasła podanego poniżej. Osoby posiadające już konto na platformie „elearning.wsb.edu.pl” mogą korzystać z własnego loginu oraz hasła.

    Login:	Kursant		Password: 	zaq1@WSX