Szkoła Letnia w TRIANON!

Stowarzyszenie TRIANON jako partner projektu Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu, nr. rej....

III Panel Konferencyjny

III Panel Konferencyjny Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB, Cieszyn,...

PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW

PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW GOSPODARKA NISKOEMISYJNA NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM Zanim przeczytasz! Uruchomiliśmy dodatkowy nabór na płatne...