Monthly Archive: Maj 2017

Międzynarodowy WORKSHOP

 Zarządzanie wodą 05.06.2017  GIMNAZJUM im. JÓZEFA BOŻKA, FRYDECKA 689/30, CZESKI CIESZYN Kontakt:  VŠB-TU Ostrava, FEI,...

Zaproszenie na Panel Energetyczny

Zaproszenie na Panel Energetyczny w ramach projektu: Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu...