Tagged: gospodarka nieskemisyjna

Szkoła Letnia w TRIANON!

Stowarzyszenie TRIANON jako partner projektu Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu, nr. rej....

III Panel Konferencyjny

III Panel Konferencyjny Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB, Cieszyn,...