Tagged: technologie

Szkoła Letnia w TRIANON!

Stowarzyszenie TRIANON jako partner projektu Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu, nr. rej....

Międzynarodowy WORKSHOP

 Zarządzanie wodą 05.06.2017  GIMNAZJUM im. JÓZEFA BOŻKA, FRYDECKA 689/30, CZESKI CIESZYN Kontakt:  VŠB-TU Ostrava, FEI,...