Trwałość projektu

Po zakończeniu projektu, obie uczelnie nadal wykorzystywać będą w kształceniu efekty wspólnych działań (m.in. podręcznik, e-learning itp.). Z kolei Partner Czeski – Trianon – będzie wykorzystywał elementy programu adresowane do uczniów (m.in. e-learning) w swojej działalności społecznej i edukacyjnej wśród młodzieży.

Zdobyte przez kadrę akademicką i nauczycieli kompetencje edukacyjne w tym zakresie, pozwolą kształcić kolejnych specjalistów z tej dziedziny. Trwały charakter będzie miała również współpraca z instytucjami wspierającymi projekt, tj. TRITIA będzie popularyzować ofertę edukacyjną Partnerów na całym pograniczu, m.in. wśród samorządów rozwijających gospodarkę niskoemisyjną. Miasta CieszynCzeski Cieszyn planują zaangażować absolwentów programu do wdrażania własnych planów gospodarki niskoemisyjnej, współpracujące firmy: Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.Teplo Těšín, a.s. oraz inne podmioty deklarujące potrzebę dalszej współpracy ze szkołami i uczelniami w zakresie pozyskiwania kadr do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na pograniczu.

Trwały rezultat projektu po obu stronach granicy, to kontynuacja wspólnego kształcenia studentów, w oparciu o program wypracowany przez partnerów przy udziale instytucji rynku pracy. Unikalny, specjalistyczny program rozwijający kompetencje i umiejętności studentów w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, przyczyni się do zwiększenia poziomu zatrudnienia absolwentów na pograniczu i do odwrócenia tendencji migracyjnych.

Cele projektu są zgodne z celami statutowymi działania partnerów, posiadających duże doświadczenie edukacyjne. Stabilna sytuacja finansowa gwarantuje kontynuację celów projektu co najmniej 5 lat po jego zakończeniu (wpływy z dotacji ministerialnych, wpływy własne). Obie uczelnie posiadają akredytacje gwarantujące kontynuację kształcenia. TRIANON posiada porozumienia z liczącymi się szkołami zawodowymi na pograniczu, co zapewnia dalszą implementację programu w edukacji młodzieży.